ოფისები
 
სათაო  ოფისი
4400 . ფოთი, საქართველო
. გეგიძის . № 19
ტელ: (+995493) 27 00 92 /  27 00 93
ტელ/ფაქსი: (+995493) 27 00 91
ელ.ფოსტაpvt@pvtltd.ge; akakizhghenti@pvtltd.ge;
             contact@pvtltd.ge
ვებ გვერდიWWW.PVTLTD.GE
დირექტორი: აკაკი ჟღენტი

თბილისის ოფისი:
0160  . თბილისი,
სააკაძის მოედნის დაღმართი № 6
ტელ: (+99532) 2970002
E-mail: contact@pvtltd.ge
წარმომადგენლობები:

. ერევანი, სომხეთი
მობ:: (+374 91) 405493 
ელ.ფოსტა: irinatls@yahoo.ca
  ირინა ბელუბეკიანი

. ბაქო, აზერბაიჯანი
ხანლარის . № 24/5
1025
. ბაქო, აზერბაიჯანი
ტელ; 994 12 4910019 / +3902 92169084(ext.41)
ფაქსი: +994 12 497 83 19
ელ.ფოსტა: bmaz@parsimpex.com
                    opaz@parsimpex.com

მობ:: (+99455) 2989888 
დიერქტორი: აგილ ალიევი
home
Name:
Phone:
Email:
Message:
Attach File: