შპსფოთივნეშტრანსი სარგებლობს 4 ჰა  სიდიდის ფართობის მქონე საკონტეინერო საწყობით, სადაც მომხმარებელს  სთავაზობს ცარიელი კონტეინერების შენახვა, დამუშავებას მისაღებ ფასებში
ცალკე სასაწყობო მეურნეობაზე 3 ჰა რაოდენობის მიწის ნაკვეთით მომხმარებელს ვთავაზობთ დატვირთული კონტეინერების დასაწყობება/გადატვირტვა-გადამუშავებას საწყობი-ვაგონი// და პირიქით
საწყობები უზრუნველყოფილია როგორც /მანქანების მისასვლელი გზით, ასევე საკუთარი სარკინიგზო ჩიხით.
საწყობები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითჯოჯგინა ამწეებით, მობილური ამწეებითკონტეინერული ამწეებით (.. რიჩ სტაკერით), ავტო დამტვირტავით. საწყობები უზრუნველყოფილია თანამედროვე დაცვისა და აღრიცხვის სისტემებით და მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში. დამონტაჟებულია სასწორები /მანქანის ასაწონად, სამუშაო დაფები.


 
გისურვებთ ნაყოფიერ თანამშრომლობას.