შპსფოთივნეშტრანსი გთავაზობთ  ნებისმიერი ტიპის გემის სააგენტო მომსახურებას მაღალ დონეზე ფოთის პორტში, უზრუნველყოფს მათ დროულ დაყენებას ნავმისადგომზე. გემთმფლობელთა/გემის კაპიტნის მოთხოვნის შესაბამისად ისეთ საკითხებში დახმარებას, როგორებიცაა; გემების წყლით მომარაგების უზრუნველყოფა, ლეალური წყლებისაგან გემის განთავისუფლების, ეკიპაჟის ცვლილებების საკითხის მოგვარება, საწვავით მომარაგების საკითხები, ფინანსური მხარდაჭერა, სამედიცინო პრობლემების მოგვარება, სურსათით მომარაგების საკითხები, ხშირი ინფორმაციული უზრუნველყოფა და ..                                         


საკონტაქტო
პირი::   ემზარ აფხაზავა
ტელ: + 995 493 270092 ;  ელ-ფოსტა: pvt_agency@gol.ge;
სკაიპი: emzo1973;   მობილური:    + 995 593 943767