თქვენს შეკითხვებზე ზუსტი და დროული პასუხის გასაცემად გთხოვთ შეავსოთ შემდეგი ფორმები ან/და დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირებს.

-
მულტიმოდალური საკონტეინერო გადაზიდვები (საზღვაო+სახმელეთო):
წინადადება სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურებაზე    (გადმოწერე შეკითხვის ფორმა)
დამკვეთის ინსტრუქცია   (გადმოწერე შეკვეთის ფორმა)
 
კონტაქტიაკაკი ჟღენტი 
  
ტელ: + 995 493 270092/93;  ელ-ფოსტა: pvt_azhghenti@gol.ge;  სკაიპი: pvtakaki ;    მობილური: + 995 577 411632
 
-
საერთაშორისო  ტიპის   საავტომობილო გადაზიდვები.
შეკვეთა/ხელშეკრულება  საავტომობილო გადაზიდვებისას.   (გადმოწერე ფორმა)
კონტაქტი
:   თამარ ლომაია
ტელ: + 995 32 2970002 / 2945128;  ელ-ფოსტა: pvt_tbs@gol.ge ;
სკაიპი: l_tamuna  ;    მობილური: + 995 557 177788

გემების სააგენტო მომსახურება
კონტაქტი :   ემზარ აფხაზავა
  
ტელ: + 995 493 270092 ;  ელ-ფოსტა: pvt_agency@gol.ge;  სკაიპი: emzo1973;   მობილური:    + 995 593 943767