შპსფოთივნეშტრანსი გთავაზობთ ლოჯისტიკური მომსახურების კომპლექსს.
დაგეგმარება, ტვირთების ტრანსპორტირების, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის, დასაწყობების და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ზუსტად წარმოება, ტვირთების მოძრაობის კონტროლი მათი გადაადგილების მარშრუტზე და კლიენტისათვის დროული და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება და სხვა.
ასევე, ჩვენი კომპანია წარმატებით უზრუნველყოფს გენერალური და ნაყარი ტვირთების  გადამუშავებას ფოთისა და ბათუმის პორტებში, ასევე მათ გადაზიდვას დანიშნულების პუნქტებში.


 
საკონტაქტო პირი:    გულჩორა თოფურია
  
ტელ: + 995 493 270092/93;  ელ-ფოსტა: pvt_log@gol.ge;    სკაიპი: pvt-gulchora ;    მობილური: + 995 593 132157